คำถามที่พบบ่อย

FAQ
1.) ผู้โดยสารสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทาง หรืออยากยกเลิกการเดินทางได้หรือไม่?
ตอบ ในการจองบัตรโดยสารท่านต้องตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง โดยบัตรโดยสารที่จำหน่ายไปแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลการเดินทางได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเท่านั้น แต่ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้ครับ

2.) ThaiBusTicket.tk ได้คิดค่าธรรมเนียมในการจองบัตรโดยสารในอัตราใดบ้าง?

ตอบ ThaiBusTicket.tk จะคิดค่าธรรมเนียมบัตรโดยสารในอัตราปกติ เหมือนกับที่ท่านซื้อกับผู้ให้บริการโดยตรง บวกกับค่าธรรมเนียมการชำระเงินตามช่องทางการชำระเงินที่ท่านเลือกใช้บริการ และค่าบริการจองตั๋วเพียง 20 บาท ซึ่งท่านสามารถดูได้จากเมนู วิธีการชำระเงิน บนหน้าเว็บไซต์ของเรา

3.) ผู้โดยสารที่มีสิทธิได้รับส่วนลดสามารถซื้อบัตรโดยสารกับ ThaiBusTicket.tk ได้หรือไม่?

ตอบ ThaiBusTicket.tk จำหน่ายเฉพาะบัตรโดยสารในราคาปกติ และท่านไม่สามารถใช้สิทธิรับส่วนลดในการซื้อบัตรโดยสารผ่าน ThaiBusTicket.tk ได้ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

4.) ThaiBusTicket.tk สามารถจำหน่ายบัตรโดยสารล่วงหน้าก่อนรถออกกี่วัน?

ตอบ ระยะเวลาการจำหน่ายบัตรโดยสารล่วงหน้านั้นในเวบไซต์ของเรา จะถูกกำหนดโดยตรงจากผู้ให้บริการแต่ละราย ซึ่งปกติอยู่ระหว่าง 1-90 วัน และ คุณสามารถซื้อบัตรโดยสารล่วงหน้า ผ่าน ThaiBusTicket.tk อย่างน้อย ก่อนรถออก 1 วัน

5.) ต้องทำอย่างไร? ถ้าจองแล้วแต่ไม่สามารถชำระเงินภายในเวลา 24.00 น.

ตอบ ถ้าไม่สามารถชำระเงินภายในเวลา 24.00 น.(เที่ยงคืน) ของวันที่ทำรายการได้ ระบบจะยกเลิกรายการจองของท่านแบบอัติโนมัติ หากท่านยังคงต้องการเดินทางท่านต้องทำการจองใหม่ อีกครั้งหนึ่ง

6.) หลังจากที่คุณซื้อบัตรโดยสารแล้ว ในการไปขึ้นรถผู้โดยสารต้องดำเนินการอย่างไร?

ตอบ หลังจากคุณชำระเงินค่าบัตรโดยสารแล้วนั้น ในการไปขึ้นรถให้คุณนำหลักฐานการชำระเงินไปแสดงที่เคาร์เตอร์รับตั่ว เพื่อรับ บัตรโดยสาร และ บัตรรับประทานอาหาร จากผู้ให้บริการ อย่างน้อย 30 นาทีก่อนรถออก ในกรณีที่ท่านชำระเงินโดยไม่มีหลักฐานการชำระเงิน (เช่น ชำระด้วยบัตรเครดิต) ให้ท่านนำรหัสการจอง พร้อมบัตรประชาชน หรือ ใบขับขี่ไปแสดงเพื่อใช้บริการ ทุกครั้ง
 

7.) ผู้โดยสารต้องไปถึงจุดรับ-ส่งผู้โดยสารก่อนขึ้นรถล่วงหน้านานเท่าไร?

ตอบ ท่านจะต้องไปถึง จุดรับ-ส่งผู้โดยสาร เพื่อขึ้นรถอย่างน้อย 30 นาที ก่อนที่รถจะออก และ ในกรณีขึ้นรถระหว่างทางให้ท่านเผื่อเวลาการรอรถให้มากกว่าปกติไว้ด้วยครับ

8.) ต้องทำอย่างไรถ้าพลาดเที่ยวรถ?

ตอบ ถ้าพลาดเที่ยวรถท่านจะเสียสิทธิในการใช้บริการ ดังนั้นกรุณาจดจำรหัสการจอง หรือรายละเอียดการเดินทางของท่าน และไปขึ้นรถให้ทันเวลาตามที่กำหนด หากท่านลืมรายละเอียดการเดินทาง ท่านสามารถค้นหาโดยใช้รหัสการจองได้ที่เมนู ตรวจสอบสถานะการจองบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ตลอดเวลา
qs1
สถานะการจองตั๋ว-300x100