การคืนตั๋วที่จองไว้

ticket_return01

หากคุณไม่เดินทางจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม สามารถที่จะ คืนตั๋วได้
สามารถขอคืนตั๋วได้ง่ายๆ โดยแจ้งผ่าน Call Center หมายเลข 02- 2696999
และรับเงินโอนคืนเข้าบัญชีธนาคาร โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปติดต่อหรือรับเงินเองยังสถานีขนส่ง